POSKYTOVANÁ PÉČE V ORDINACI PRAKTICKÉ LÉKAŘKY

 • vyšetření základních kardiomarkru při akutních stavech
 • vyšetření INR přímo v ordinaci
 • rychlotest CRP při zánětlivých onemocnění přímo v ordinaci
 • pravidelné preventivní prohlídky
 • provádíme drobné chirurgické výkony – odstranění stehů, převazy ran
 • UZ vyšetření měkkých tkání a žil dolních končetin
 • vyšetření stolice na skryté krvácení v rámci prevence rakoviny tlustého střeva
 • terapie a edukaci diabetiků v nekomplikovaném stadiu onemocnění
 • vyšetření EKG
 • neinvazivní 24 hodinové monitorování krevního tlaku s následným vyhodnocením a vhodným nastavením antihypertenzivní terapie
 • širokou paletu administrativních úkonů: potvrzení k řidičskému průkazu, vyplňování pojistných událostí, potvrzení ke zbrojnímu průkazu, potvrzení ke studiu, vystavení zdravotního průkazu a další lékařská potvrzení
 • odběry krve a jiného biologického materiálu přímo v ordinaci
 • aplikaci injekcí
 • aplikaci očkování vč. zajištění očkovacích látek
 • pracovně-lékařské prohlídky

Poskytovaná péče v interní ambulanci

 •  Dispensární péče o pacienty s poruchou metabolismu, s hypertenzí a nemocemi kardiovaskulárního aparátu, s diabetem a dalšími
 • Interní předoperační vyšetření
 • Vyšetření před lázeňskou léčbou pacientů nad 70 let
 • Interní vyšetření na žádost praktických lékařů a ostatních specialistů
 • Vyšetření EKG
 • 24hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku
 • péče o chronické rány
 • K vyšetření je nutné se objednat telefonicky či osobně.
 • Odběry krve dle předchozího objednání
 • diabetologická ambulance v provozu každý čtvrtek, edukace o diabetické dietě, komplexní péče o diabetiky