Co nabízíme

Odběry

 • Odběry krve jsou prováděny v naší ordinaci denně, zpracování materiálu je zajištěno v akreditované laboratoři Oblastní nemocnice Jičín a jejím pracovišti v Novém Bydžově
 • výtěry a stěry na mikrobiologické vyšetření a moč na kultivační vyšetření jsou zasílané do mikrobiologické laboratoře Oblastní nemocnice Jičín a.s
 • Před odběrem je potřeba být nalačno (výjimky určuje lékařka) – nejíst nejméně od půlnoci,  nepít alkohol a nekouřit. Ráno před odběrem pijte jen neslazené tekutiny ( nejlépe vodu, neslazený čaj) a vezměte si své ranní léky s výjimkou léků na cukrovku.

Očkování

V naší ordinaci nabízíme možnost očkování, pravidelná i volitelná ( doporučená) vybranými vakcínami.

Vakcíny pro pravidelné očkování jsou skladem, je hrazené pojišťovnou, doporučená (volitelná) očkování je na objednání očkovací látky od distributora s dodáním do 1 týdne, toto očkování je hrazené pacientem.

Očkování se neprovádí u osob s akutním infekčním onemocněním.

Po očkování je nutná observace, tedy vyčkat v čekárně alespoň 20 min, abychom včas podchytili event. alergickou reakci.

Proti TETANU

 • hradí pojišťovna, interval 10-15 let dle věku, obvykle se očkuje v 15 letech a dále po 10 -15letech a při „krvavých“ úrazech (dle indikace lékaře)
 • přeočkování proti tetanu možno spojit s očkováním proti záškrtu a dávivému kašli – kombinovaná vakcína – pak hradí pacient

Proti CHŘIPCE

 • ZDARMA – pacienti nad 65 let a pacienti s onemocněním srdce, plic a ledvin, s cukrovkou, po operaci sleziny, po transplantaci kostní dřeně. Zdarma je očkování proti chřipce pro zdravotníky.

Proti PNEUMOKOKOVÉMU zápalu plic

 • ZDARMA – pacienti nad 65 let a pacienti po operaci sleziny, po transplantaci kostní dřen

Proti KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDĚ

 • hrazené pojišťovnou nad  50 let věku,  i pro přeočkování, vakcíny máme skladem v ordinaci

Proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím 

 • hradí pacient
Ke každé platbě vystavujeme doklad, se kterým je možno zajít na pobočku zdravotní pojišťovny a žádat příspěvek. 

Prevence

Pravidelné preventivní prohlídky

 • provádějí se v intervalu 2 let jsou plně hrazené pojišťovnou, rozsah je dán věkem, indikací lékaře a legislativně je ukotven vyhláškou 70/2012 Sb.
 • EKG se provádí nad 40 let věku v intervalu 4 let
 • odběry krve dle zákona, resp. vyhlášky
 • vyšetření na skryté krvácení do stolice (screening nádoru tlustého střeva) od 50 let – tzv. FOB
 • doporučení na kolonoskopické vyšetření střeva lze od 50 let ( nahrazuje test na skryté krvácení do stolice)
 • doporučení na mamografii u žen nad 45 let (1x za 2 roky hrazeno pojišťovnou)
 • vždy se provádí fyzikální vyšetření a doplnění anamnestických údajů ( prodělané nemoci a operace, alergie, užívané léky)
 • na tuto prohlídku je vhodné se objednat předem, předejdete zbytečnému čekání a trvá cca 20 – 30 minut

Prevence náplň – dle vyhlášky č. 70/2012 Sb.

 • kontrola očkování
 • doplnění anamnézy včetně sociální se zaměřením na její změny
 • komplexní fyzikální vyšetření, změření TK, hmotnosti, výpočet BMI, orientační vyšetření zraku a sluchu
 • vyšetření EKG u osob od 40 let věku ve čtyřletých intervalech
 • vyšetření moči na přítomnost krve, bílkoviny, cukru
 • laboratorní vyšetření, jehož obsahem je:
 • lipidy– v 18 letech a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech
 • glykémie– v 18 letech a od 40 let věku á 2 roky
 • test na okultní krvácení – od 50 let věku á 1 rok, od 55 let á 2 roky
 • koloskopie– od 50 let 1x za 10 let
 • screeningová mamologie– ženy od 45 let věku á 2 roky

Předoperační vyšetření

Pokud Vás čeká plánovaná operace obdržíte od operatéra a anesteziologa informované souhlasy a pokyny k tzv. předoperačnímu vyšetření, které zahrnuje odběr krve, klinické vyšetření, natočení EKG a sepsání zprávy s anamnézou a trvale užívanými léky od praktického lékaře či v indikovaných případech od specialisty – internisty. U určitého typu operačního výkonu je požadován i RTG plic a další doplňující vyšetření – kultivace, sérologie, krevní skupina. Výsledky některých vyšetření mohou trvat až 1 týden od odběru.

Předoperační vyšetření nesmí být starší 1 měsíc (někdy dokonce 14 dní).

Doporučujeme pacientům se objednat k odběrům a vyšetřením s donesením veškerých zpráv od operatéra s dostatečným předstihem před termínu operace.

Lázně

K sepisování návrhu na lázně se prosím objednávejte a předem konzultujte potřebnou dokumentaci.

Podrobné informace k lázeňské péči najdete na www.lecebne-lazne.cz.

 1. ledna 2015 vstoupil v platnost novelizovaný zákon o veřejném zdravotním pojištění (vyhláška 2/2015 Sb), jehož součástí je Indikační seznam pro lázeňskou péči, který upravuje pravidla poskytování lázeňské péče hrazené zdravotními pojišťovnami. Základní dělení pobytů je :  Komplexní ( tzv. křížkové) lázně – pojišťovna hradí procedury, ubytování i stravu, lze absolvovat v době pracovní neschopnosti (na dobu pobytu je vystavena neschopenka). Příspěvkové lázně – pojišťovna hradí JEN procedury, ostatní platí pacient, není možné vystavit neschopenku.

„Návrh na lázně“ vyplňuje ve většině případů praktický lékař na základě PÍSEMNÉHO doporučení specialisty (obor je přesně určen vyhláškou – např. RHB lékař, neurolog, kardiolog, ortoped…). Toto doporučení MUSÍ obsahovat větičku: navrhuji balneoterapii – indikace …. (číselný kód např. VII/8).

Pacient starší 70-ti let musí přiložit k návrhu i zprávu internisty (může být i kardiolog či plicní lékař)!

Po ortopedických operacích (kyčelní a kolenní protézy, páteř) je NÁSTUP do lázní DO 3 měsíců od operace. V případě komplikací při hojení lez prodloužit na 6 měsíců.

Lázně „na záda a pohybový aparát“ se dávají výhradně po absolvování 6 týdnů RHB nebo v přímé návaznosti na hospitalizaci – doporučuje neurolog, RHB, neurochirurg.

Součástí každého návrhu je také čerstvě natočená křivka EKG .

Vyplněný návrh se odesílá na příslušnou zdravotní pojišťovnu, kde bude schválen (..nebo zamítnut) revizním lékařem. Poté je odeslán pacientovi a lázním (v případě zamítnutí i zpět praktickému lékaři).

 

Kdo nemůže do lázní:

 • Pacient s akutní infekční chorobou či nedostatečně kontrolovaným psychiatrickým onemocněním
 • Pacienti s dekompenzovaným plicním či srdečným onemocněním ( netýká se stavu po operacích)
 • Pacient s probíhajícím nádorovým onemocněním (netýká se stavu po léčbě)
 • stavy po hluboké žilní trombose do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci
 • pacienti s opakujícím se profúzním krvácením
 • kachexie znemožňující intenzivní rehabilitaci
 • závislost na nikotinu, alkoholu či drogách
 • těhotná žena
 • pacienty s inkontinencí II. a III. stupně ( neplatí ve specif. případech), lázeňskou léčbu nezaplatí pojišťovna pacientovi, který kdykoliv během života čerpal příspěvek pojišťovny na inkontinenční pomůcky(pleny, vložky…)