Ceník

Ceník výkonů ordinace všeobecného praktického lékaře nehrazených pojišťovnou

Výkon, služba Cena
řidičský průkaz, prohlídka v 65 letech 300 Kč
řidičský průkaz prodloužení v 68 letech a každé 2 roky 200 Kč
zbrojní průkaz 400 Kč
zdravotní ( potravinářský) průkaz 150 Kč
potvrzení přihlášky na VŠ zdarma
vstupní prohlídka do zaměstnání
pouze kategorie I (administrativní prac.),        vyšetření ke zdravotní způsobilosti ( práce ve výškách, svářeči, …)
300 Kč
výpis ze zdravotní dokumentace 200 Kč
výpis z dokumentace pro závodního lékaře 200 Kč
vyplnění formuláře pro sociální ústavy 200 Kč
vyplnění formuláře do domova důchodců 200 Kč
vyplnění formuláře pro pojišťovnu – pojistná událost 250 Kč
vyplnění formuláře – vyjádření o zdravotním stavu – komerční poj. 250 Kč
očkování nehrazené pojišťovnou (bez očkovací látky) 150 Kč
vyšetření na vlastní žádost, samoplátce 500 Kč (+ cena odběrů)
laboratorní vyšetření na vlastní žádost dle ceníku laboratoře – Nemocnice Nový Bydžov
vyšetření stolice na skryté krvácení 250 Kč
(mimo pravidelný screening hrazený pojišť.)